UGOVORNE GARANCIJE

KOMERCIJALNA GARANCIJA NA GREŠKE U PROIZVODNJI:

AUTOMOBILES CITROËN garantuje da vozilo nema nikakvih greški u proizvodnji u periodu od 2 (dve) godine bez ograničenja kilometraže, osim ako ne postoje posebne odredbe koje je klijent primio na znanje, počinjući od datuma isporuke vozila.
Taj datum je naveden u „Garantnom listu“ u „Servisnoj i garantnoj knjižici“ koja je predatа i isporučena uz vozilo.

Komercijalna garancija na greške u proizvodnji pokriva:

Osim ograničenja navedenih u dokumentu o Komercijalnoj garanciji i „Servisnoj i garantnoj knjižici“, Komercijalna garancija pokriva besplatnu popravku ili zamenu delova za koje Automobiles CITROËN ili njegov predstavnik utvrdi da su neispravni, kao i radove potrebne za popravku vozila. Ova popravka će se obaviti sa novim originalnim ili repariranim delovima (popravljeni delovi koji zadovoljavaju iste specifikacije kao i originalni delovi).

Isto tako, ako je Vaše vozilo nepokretno zbog kvara pokrivenog garancijom, Automobiles CITROËN ili njegov predstavnik će pokriti sve troškove popravke vozila na licu mesta ili transporta (vučna služba) vozila do najbližeg ovlašćenog servisa Automobiles CITROËN-a.

KOMERCIJALNA GARANCIJA NA BOJU:

Automobiles CITROËN garantuje da vozilo nema grešaka u originalnoj boji i laku karoserije za kilometre i vreme trajanja Komercijalne garancije za greške u proizvodnji.

KOMERCIJALNA GARANCIJA PROTIV PERFORACIJE:

Automobiles CITROËN garantuje da vozilo nema perforaciju (korozija koja dolazi sa unutrašnje prema spoljnoj strani karoserije) od datuma isporuke navedenog u garantnom listu u „Servisnoj i garantnoj knjižici“, u trajanju od:

– 12 godina za putničko (neelektrično) vozilo.

– 5 godina za komercijalno vozilo.