Pravno obaveštenje

Opšti uslovi korišćenja internet domena i svih povezanih stranica na www.citroen.rs

 

Privredno društvo: AVTONOVA KAB doo, Radnička 22, 11000 Beograd, Republika Srbija, MB: 20997125, PIB: 108426072, upisano u registru Agencije za privredne registre Republike Srbije u Beogradu, Rešenjem BD broj 15949/2014 na dan 26.02.2014, jedini je ovlašćeni uvoznik prodavac i serviser CITROËN vozila na teritoriji Republike Srbije, a počev od 07.03.2014, jedini registrant – krajnji korisnik – vlasnik svih sadržaja i stranica na internet domenu www.citroen.rs osim zaštićenog robnog žiga broj: 1045065 – C I T R O Ë N, čije reči nemaju posebno značenje, a simboli nose oznaku elemenata 24.11.25; 26.03.23 (po Bečkoj klasifikaciji elemenata), registrovan u međunarodnom sistemu robnih žigova koji je ustanovljen 14.04.1891, u Madridu (Kraljevina Španija), uz revizije od 14.12.1900 – Brussels (BE), 02.06.1911 – Washington (USA), 06.11.1925 – Hague (NL), 02.06.1934 – London (UK), 15.06.1957 – Nice (FR), i 14.07.1967 – Stokholm (SE), u okviru Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine (World Intelectual Property Organization – WIPO), a odnose se na sve robe i usluge označene brojevima: 02, 07, 09, 12, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (po Ničanskoj klasifikaciji roba i usluga), čiji je vlasnik počev od 28.01.2010 do 28.01.2020:

 

AUTOMOBILES CITROËN

2-10 boulevard de l’Europe

78300 POISSY

Republika Francuska

 

Zaštita intelektualne svojine

 

Svi robni žigovi, uzorci, modeli, i ostali predmeti industrijskog dizajna, znaci, crteži i ostali prikazani predmeti koji se mogu pojaviti na internet stranicama domena www.citroen.rs u isključivoj su svojini svojih vlasnika – nosilaca prava intelektualne svojine ili trećih lica – nosilaca prava raspolaganja, i nijedan od ovih, ne može se koristiti bez odobrenja vlasnika ili trećih lica – nosilaca prava raspolaganja, a pregled stranica na internet domenu www.citroen.rs ne pruža Vam mogućnost za korišćenje bilo kog sadržaja, znaka, žiga, uzorka, crteža i ostalog prikazanog materijala, kojim je zaštićena intelektualna svojina nosilaca prava.

 

Pravno obaveštenje u vezi korišćenja internet domena www.citroen.rs i povezanih stranica

 

Molimo Vas da pročitate ove opšte uslove korišćenja internet domena i povezanih stranica, pre nego što započnete pregled i pristup bilo kojoj usluzi na stranicama internet domena www.citroen.rs.

 

Pregledom i slobodnim pristupom na internet stranicama www.citroen.rs potvrđujete da ste punoletni i poslovno sposobni, odnosno da pristupate domenu www.citroen.rs uz saglasnost svog zakonskog zastupnika ili staraoca, a na ovaj način – pregledom sadržaja, potvrđujete svoju potpunu saglasnost u odnosu na opšte uslove korišćenja ovde, bez obzira na pol, rasu, veroispovest, nacionalnost ili državljanstvo, i bez obzira na to iz kog dela sveta pristupate stranicama na internet domenu www.citroen.rs.

 

Ukoliko niste saglasni sa opštim uslovima korišćenja internet stranica na domenu www.citroen.rs molimo Vas da ne pristupate ovom domenu ni bilo kojim ovde povezanim stranicama.

 

Na stranicama internet domena www.citroen.rs ne pružamo obavezujuće savete u vezi sa načinom korišćenja i održavanja vozila, a ovde izražene poreske obaveze jesu informativnog karaktera, i ne mogu zameniti pravni savet.

 

Obaveštenje o relativnoj tačnosti podataka i mogućnosti grešaka i ispravki

 

Uz naš svakodnevni napor da specifikacije proizvoda i usluga budu tačne u vreme javne objave, zadržavamo pravo da u svakom trenutku, bez predhodne najave, izmenimo cene vozila, opreme i rezervnih delova, naknade za usluge održavanja, specifikacije i boje, opremu, pribor i fizičke osobine, uključujući i mogućnost prestanka prodaje bilo kog modela vozila ili rezervnih delova i opreme. Datum poslednje izmene sadržine stranica može se uočiti prilikom svakog Vašeg pristupa.

 

Greške u tekstu, crtežima, šemama, pregledima, specifikacijama, ilustracijama, primerima, fotografijama, i ostalim sadržajima su moguće, nisu namerne i podložne su ispravkama. Ne treba da se oslanjate isključivo na važnost ili celovitost sadržaja na stranicama www.citroen.rs za koje CITROËN ne jemči verodostojnost, niti ove stranice predstavljaju reprezentativne uzorke modela vozila, rezervnih delova, niti opreme. Specifikacije modela vozila, rezervnih delova i opreme koji su prikazani na stranicama domena www.citroen.rs namenjeni su isključivo tržištu Republike Srbije, bez obzira na Vaše mesto pristupa. Svi prikazi proizvoda objavljeni su isključivo kao vodiči u cilju osnovnog upoznavanja sa proizvodima, pri čemu se pojedine karakteristike mogu dobiti samo uz doplatu, na primer: metalik ili biserna boja.

 

Obaveštenje o podacima koji nemaju pravno obavezujuće dejstvo ponude, niti naknade štete

 

Raspoloživost posebnih izdanja pojedinih modela zavisi od stanja raspoloživih zaliha kod proizvođača. Svako lice zainteresovano za nabavku CITROËN vozila, rezervnih delova ili opreme, treba da se obrati svom najbližem ovlašćenom prodavcu ili serviseru CITROËN vozila, pre svega, radi tačnih specifikacija, cena i naknada za usluge održavanja u određenom vremenskom periodu.

 

Svi podaci, informacije i sadržaji pri preuzimanju na internet stranicama domena www.citroen.rs isključivo su vlasništvo registranta. Objavljene cene vozila, rezervnih delova i opreme, visine naknade za usluge održavanja, ne proizvode pravno dejstvo javne ponude, već predstavljaju okvirne podatke opste prirode. Posetioci ovog internet domena i povezanih stranica mogu slobodno preuzimati određene sadržaje koji su dostupni za preuzimanje isključivo u lične svrhe, bez mogućnosti trgovanja ili posredovanja uz naknadu radi ustupanja trećim licima, uz zadržavanje prava intelektualne svojine od strane registranta, bez obzira da li je ovo posebno označeno ili ne.

 

Nije dozvoljeno bilo kakvo umnožavanje, reprodukovanje, deljenje, prenos, ili prikazivanje u javne ili trgovačke svrhe, sadržine bez posebnog pisanog odobrenja registranta domena www.citroen.rs.

 

Isključena je bilo kakva odgovornost registranta ili saradnika registranta koji su učestvovali u izradi internet stranica ovog domena, za materijalnu ili nematerijalnu štetu, ili izgubljenu dobit, u odnosu na zahteve koje može istaći bilo koje treće lice, uz poziv na bilo koje podatke, informacije, obaveštenja ili sadržinu objavljenu na internet domenu www.citroen.rs.

 

Podaci za vozila o potrošnji goriva koji se mogu pojaviti na ovom internet domenu, pribavljeni su na osnovu zvaničnih uslova testiranja koji su određeni važećim direktivama Evropske Unije, za određeni vozni ciklus i služe isključivo radi upoređenja, pri čemu ovi podaci mogu odstupati od podataka o potrošnji goriva u putnim uslovima, što zavisi od načina vožnje.

 

Registrant nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili izmaklu dobit u slučaju da se prilikom pregleda ili preuzimanja sadržaja na internet domenu www.citroen.rs na Vašem uređaju pojavi računarski virus, računarski program ili neki oblik medija koji može uništiti ili oštetiti Vaše podatke, uređaje ili delove uređaja, koji koristite za pristup.

Povezivanje (link) prema internet stranicama trećih lica može biti uključeno na ovom internet domenu, pri čemu registrant www.citroen.rs ne može biti odgovoran za sadržinu stranica u vlasništvu trećih lica.

Internet domen www.citroen.rs i povezane stranice mogu biti izmenjene u svako doba, bez predhodne najave registranta, sva prava zadržava registrant: AVTONOVA KAB doo, Beograd, Republika Srbija, MB: 20997125.

 

Termini redovnog održavanja vozila

 

Podaci o redovnom održavanju vozila, u slučaju da sačuvate podatke o vozilu koje koristite u okviru internet domena www.citroen.rs ili povezanih stranica ili baza podataka, kao što je, na primer: MOJ CITROËN, a obuhvataju stanje na brojaču kilometara – kilometar satu, nisu podaci na osnovu kojih se može odrediti tačan termin za redovno ili vanredno održavanje vozila, već se isto mora izvršiti neposrednim pregledom stručnog lica prilikom prijema vozila u ovlašćenom servisu.

 

Zaštita Vaše privatnosti

 

Zaštita Vaše privatnosti zakonska je obaveza registranta propisana odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012).

 

Ukoliko Vam na internet domenu www.citroen.rs ili povezanim stranicama zatražimo Vaše lične podatke radi obrade, kao što su:

jedinstveni matični broj građana / matični broj firme / poreski identifikacioni broj,

adresa prebivališta / sedišta firme,

broj telefona / telefaks uređaja, mobilnog telefona,

adresu Vaše elektronske pošte,

registarski broj vozila koje koristite,

broj šasije i/ili broj motora vozila CITROËN koje koristite,

broj i starost članova porodice / kolektiva u kojem ste ovlašćeni zastupnik,

način korišćenja i vrstu vozila koje trenutno koristite, ili nameravate da koristite,

kao i druge podatke,

radi ostvarenja ili zaštite Vama ili Vašim članovima porodice / kolektiva važnih životnih interesa, a naročito života, zdravlja i fizičkog integriteta,

radi pripreme zaključenja ugovora sa Vama,

radi prikupljanja sredstava za humanitarne svrhe,

radi ostvarenja pretežnog opravdanog Vašeg ili našeg interesa, zasnovanog na zakonu – a pre svega istraživanja Vaših navika i ponašanja radi istraživanja automobilskog tržišta, analize i razvoja, kao i usavršavanja proizvoda i metoda rada ili procesa održavanja vozila,

koje bismo sačuvali u našoj bazi podataka, ili bazi podataka pravnih lica koja su članice ovlašćene prodajno – servisne mreže CITROËN vozila na teritoriji Republike Srbije, ili licima koja su predstavnici ino-principala registranta – matične fabrike CITROËN AUTOMOBILES, Republika Francuska, samo u svrhu obrade podataka, u napred navedene svrhe.

 

Vašu saglasnost – pristanak za obradu podataka možemo dodatno zatražiti pismeno ili usmeno na zapisnik, i istu možete opozvati u svako doba, a dok svoj pristanak ne opozovete, saglasni ste da stupimo u kontakt sa Vama lično i neposredno, ili putem sredstava javnog ili privatnog informisanja, kao što je redovna ili preporučena pošta, telefonski pozivi ili SMS poruke, poruke upućene sredstvima telefonske – telefon, mobilni telefon, telefaks, ili elektronske komunikacije – elektronskom poštom na adresu koju nam dostavite, ili popunjavanjem anketnih upitnika na internet domenu www.citroen.rs ili povezanim stranicama.

 

Kolačići (cookies)

 

Anonimni podaci o mestu Vašeg pristupa Vas ne identifikuju lično, i prikupljaju se automatski Vašim pristupom ili su uslovljeni prihvatanjem kolačića (cookies) elektronskim putem.

 

Hiper-veze (Hyperlink)

 

Za svako postavljanje hiper-veze (hyperlink) ka internet domenu www.citroen.rs ili bilo kojoj povezanoj stranici, neophodno je posebno pisano odobrenje registranta.

 

Mogućnost zloupotrebe Vaših podataka na internetu

 

Iako se trudimo da Vaše podatke sačuvamo od trećih lica, molimo Vas da imate na umu da isti mogu biti predmet neovlašćene upotrebe od strane trećih lica, na šta registrant nema uticaja, obzirom da se podaci koji se nalaze na internetu, nisu i ne mogu biti potpuno zaštićeni od neovlašćenog upada i korišćenja od strane trećih lica, na šta Vas posebno upozoravamo.

 

Opis sadržaja, o nama

 

Ovaj sadržaj je sačinjen na srpskom jeziku, latinično pismo. Isti sadržaj je na raspolaganju i na ćiriličnom pismu na Vaš zahtev.

Ukoliko imate pitanja ili želite da stupite u kontakt sa nama, možete nam se obratiti na:

 

 

Privredno društvo AVTONOVA KAB doo

Bulevar Milutina Milankovića 3v, 11070 Novi Beograd

Republika Srbija

Telefon: +381 11 3538 555

E-mail: office@citroen.rs

 

Zahvaljujemo Vam na pažnji, saradnji i razumevanju.

26. 03. 2014, Beograd, Republika Srbija