POTVRDE I UVERENJA

Kompanija Avtonova KAB d.o.o. je ovlašćeni predstavnik proizvođača CITROËN i u mogućnosti
je da svim zainteresovanima izdaje sledeće:

POTVRDE ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA:

Capture222

Uputstvo za izdavanje potvrda
Potvrda se izdaje isključivo na osnovu kompletno popunjenog Zahteva za izdavanje potvrde
proizvođača koji možete naći na dnu teksta i priložene kopije zvaničnog dokumenta koji sadrži broj
šasije vozila (npr. saobraćajna dozvola –ino, očitana saobraćajna dozvola Srbije, carinska isprava i
slično). Takođe su obavezne slike pločica – težinskih masa na vozilu.

Molimo vas da navedete tačnu adresu na koju se šalje potvrda, kao i vaš kontakt telefon!

Popunjen zahtev treba da se pošalje na e-mail adresu: potvrde@citroen.rs
Vaš popunjen zahtev možete poslati u sledećim formatima: docx., pdf. ili jpg.

Sve potvrde se obrađuju po redu prispeća, nakon čega vam na mejl sa kog ste poslali zahtev
šaljemo predračun za uplatu. Posle vaše izvršene uplate potvrde šaljemo brzom poštom na
adresu koju ste naveli.
Ukoliko nismo u mogućnosti da izdamo traženu potvrdu obastićemo vas posebno o tome.
Provera podataka i izdavanje potvrde obavlja se u najkraćem mogućem roku u zavisnosti od
kompleksnosti i dostupnosti potrebnih podataka u sistemu proizvođača.
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije molimo Vas da nam pošaljete upit u pisanoj formi
na e-mail adresu potvrde@citroen.rs.