February 21, 2022

PRVE OBEĆAVAJUĆE POVRATNE INFORMACIJE O UPOTREBI CITROËN Ë-JUMPIJA NA VODONIK

  • U januaru je grupa SUEZ počela da koristi, u realnim uslovima, prvi ë-Jumpy Hydrogen na svojoj lokaciji u Karkasonu gde se nalazi stanica za proizvodnju zelenog vodonika.
  • Ovaj prvi test omogućava da se provere kvaliteti ë-Jumpy Hydrogena po pitanju optimizacije vremena korišćenja vozila, polivalentnosti pri korišćenju i brzine punjenja.
  • Integrisanje tehnologije koja kombinuje gorivnu ćeliju i bateriju realizovano je bez gubitka korisne zapremine ili nosivosti.
  • Ove prve ohrabrujuće povratne informacije pokazuju Citroënov kapacitet da unosi novine i da uzme u obzir izazove energetske tranzicije i dekarbonizacije nudeći ponude prilagođene različitim upotrebama, od My Ami Carga do ë-Jumpera.

« Citroën ë-Jumpy Hydrogen predstavlja novi korak u Citroënovoj strategiji elektrifikacije i dopunjuje našu ponudu, najveću na tržištu, lakih dostavnih vozila sa nultom emisijom. Ovo novo rešenje kombinuje dve tehnologije : litijum-jonsku bateriju i vodonikovu gorivnu ćeliju kako bi se odgovorilo na intenzivne potrebe profesionalaca zahvaljujući punjenju vodonikovog rezervoara od samo 3 minuta i dometu od 400 km. Ova tehnologija će, za profesionalce imati vodeću ulogu u razvoju rešenja za vozila sa nultom emisijom. »  Ričard Mejer, Strategija i međunarodni razvoj – Business Unit dostavna vozila

  1. ZAKLJUČNI REZULTATI

SUEZ Carcassonne je koristio ë-Jumpy Hydrogen tokom januara. Povratna informacija o ovom prvom dostavnom vozilu sa gorivnom ćelijom je veoma pozitivna.

TEHNOLOGIJA PRILAGOĐENA RAZLIČITIM UPOTREBAMA

Na lokaciji u Karkasonu, rukovodioci radova jedini koriste ë-Jumpy Hydrogen tokom njihovih svakodnevnih aktivnosti. Njihovi zadaci su mnogobrojni i sastoje od obilazaka gradilišta, snabdevanja, kao i od hitnih intervencija ukoliko dođe do curenja vode. Zbog toga im je potrebno vozilo koje je dostupno 24/7 sa dometom dovoljnim za ceo dan. Oni imaju svakodnevne, uglavnom, kratke (oko sto kilometara), ali česte vožnje u gradu i predgrađu i potebno im je vozilo koje ne treba da se dopunjava u toku dana. Vozilo je uglavnom opterećeno sa više od polovine svoje zapremine, a tovar, često, prelazi 200 kg.

Kako bi se odgovorilo na ostale vrste korišćenja vodonična tehnologija se pokazala kao ponuda koja je komplementarna tradicionalnoj električnoj ponudi. Ona omogućava veliku polivalentnost pri korišćenju zahvaljujući ponuđenom dometu i optimalnom vremenu korišćenja sa brzim punjenjem za vozilo koje je stalno operativno. Ukoliko se puni na njihovoj stanici od 350 bara, da bi se napunio do pola, dovoljno je 3 minuta (odnosno, dovoljno je 3 minuta da se do kraja napuni na stanici od 700 bara). Baterija od 10,5 kWh, koja služi kao rezervna i sa kojom može da se pređe 50 km, jednostavno se puni na standardnoj utičnici od 220V, u toku noći, 3 – 5 puta nedeljno.

«Punjenje vodonikom je lako i brzo poput punjenja na benzinskoj pumpi. Zahvaljujući autonomiji od 400 km, ë-Jumpy Hydrogen vam omogućava da izvršite više manjih putovanja bez potrebe da dopunjujete vozilo, čime dobijate na vremenu i produktivnosti, kriterijumi koji su ključni za profesionalce.»

VELIKA SIGURNOST PRI UPOTREBI

Vozilo pruža veliku mentalnu i fizičku udobnost zahvaljujući elektro-vodoničnoj hibridizaciji. Korisnik može rasterećeno da obavi sve zadatke.

Nudeći jedinstveno iskustvo u vožnji, ë-Jumpy Hydrogen predstavlja značajno otkriće za osobu koja se nikada nije vozila ili nikada nije vozila električno vozilo: «Veoma brzo se prilagođavamo mekoj i tihoj vožnji ë-Jumpy Hydrogena (nema buke motora niti spoljnih zvukova), koja je laka i prijatna u različitim situacijama. »

Ukupni domet od 400 km nudi veliku polivalentnost. Korisnik može da obavi nekoliko kratkih vožnji bez razmišljanja o punjenju, a vozilo može da ispuni očekivanja 44% klijenata segmenta kompaktnih furgona koji kažu da povremeno prelaze više od 300 km. Vodonička tehnologija donosi novo rešenje u domenu mobilnosti profesionalaca i ona je komplementarna razvoju potpuno električnih vozila. Ona je manje osetljiva na transport teških tereta, na brzinu vožnje i na klimatske uslove, kao što su niske temperature koje smanjuju domet. Uostalom, njen ezotermički sistem generiše toplotu koja povećava toplotnu udobnost. Autonomija se manje menja što omogućava bolje planiranje svojih obaveza.

Stalna dostupnost ë-Jumpy Hydrogena je omogućena ultra-brzim punjenjem (dovoljno je 3 minuta), jer korisnici nemaju uvek mogućnost da, u svoju dnevnu rutu ubace jednu ili nekoliko pauza za punjenje ili im je neprestano potrebno vozilo.

Nosivost je ostala ista. Korisna zapremina ë-Jumpy Hydrogena je ista kao na verzijama sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem: 5,3 m3 za M i 6,1 m3 za XL. Korisna nosivost i opterećenje mogu da dostignu 1 tonu za obe verzije. Korisna širina otvora između točkova od 1,25 m omogućava da se utovare evro palete.  « Ë-Jumpy Hydrogen ima isti korisni prostor kao i njegova verzija sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, što je važan parametar za nas koji koristimo više od polovine zapremine vozila. A to nam olakšava i da složimo i rukujemo opremom koju prevozimo.»

  1. OSNOVANOST CITROËNA DA IZABERE «MID-POWER» TEHNOLOGIJU

Ova vodonična tehnologija spaja litijum-jonsku bateriju, sa jedne strane, sa gorivnom ćelijom povezanom sa rezervoarima za vodonik, sa druge strane. Kada vodonik i vazduh dođu u kontakt sa katalizatorom, gorivna ćelija proizvodi električnu energiju potrebnu za napajanje elektromotora, a oslobađa se samo vodena para. U poređenju sa baterijom, gorivna ćelija je više pretvarač energije nego što služi za skladištenje.

Citroën je zadržao ovo hibridno rešenje nakon saradnje sa Symbiom, kompanijom specijalizovanom za gorivne ćelije. Ë- Jumpy Hydrogen koristi dve tehnologije – litijum-jonska baterija od 10,5 kWh i gorivna ćelija od 45 kW, koju napajaju 3 rezervoara za vodonik od 700 bara, a koje je razvila kompanija Faurecia, i koji mogu da skladište 4,4 kg vodonika.

Vodonik nudi energiju potrebnu za veći domet, dok baterija srednjeg kapaciteta omogućava spajanje snage i performansi sa obnovom energije i kapacitetom punjenja. Ovo rešenje nudi različite prednosti. Prvo, baterija je smeštena ispod sedišta, a rezervoari ispod poda, pa zapremina ostaje nepromenjena. Ovaj sistem omogućava i to da ne pravite kompromis po pitanju performansi, sa gorivnom ćelijom koja je dovoljno snažna da pruži konstantnu brzinu na autoputu. Zatim, baterija obezbeđuje energiju potrebnu za ubrzavanje, kao i ostale funkcije. Pored toga, hibridizacija smanjuje rizik od « suvog kvara », jer baterija služi kao rezerva kada su rezervoari za vodonik prazni.

  1. TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI

Polivalentnost različitih sistema na vodonik omogućava raznovrsne primene. Ova tehnologija budućnosti će odigrati ključnu ulogu u energetskoj tranziciji, naročito na polju mobilnosti, odgovarajući za određeni tip korišćenja.

DEKARBONIZOVANO REŠENJE PRILAGOĐENO SPECIFIČNIM POTREBAMA

Mnogobrojne kompanije, poput SUEZ grupe, koje žele da smanje svoj uticaj na životnu sredinu, imaće strateški interes da koriste vodonični ekosistem kako bi njihova flota postala zelena. Ovo će biti važno i ostalim profesionalcima : opštinske službe i lokalne vlasti, sektor za transport i logistiku, brza i specijalizovana pošta, interventna vozila, operateri kompanija zaduženih za autoputeve, koji moraju na kraća ili duža putovanja u zavisnosti od mesta gde hitno moraju da odu, itd.

DISTRIBUTIVNA MREŽA KOJA KORISTI PODSTICAJ DRŽAVNIH INSTITUCIJA

Inicijative za razvoj dekarbonizovanog molekula se umnožavaju na svetskom nivou. Na osnovu predviđanja, 2055. godine u Evropi, 450.000 dostavnih vozila i 10.000 kamiona će se kretati na vodonik. Da bi se zadovoljile njihove potrebe, mreže stanica bi trebalo da se prošire do 10.000 tačaka za punjenje. Industrijalci ovog sektora će, verovatno, tokom narednih deset godina, uložiti 430 milijardi evra uz pomoć od oko 25% od Evrope i država članica. U Francuskoj država se obavezala da uloži 7,2 milijarde evra, a od toga pola tokom decenije 2020. – 2030., naročito za proizvodnju gorivne ćelije u sektoru automobila; Nemačka – 9 milijardi, a Portugalija – 7 milijardi. Na ovaj način, broj stanica bi trebalo da se poveća sa 133 u 2021. godini na 2500 u 2030. godini, a od toga 1000 u Francuskoj i 1000 u Nemačkoj.

SUEZ NA SASTANKU SA ZELENIM VODONIKOM

U okviru energetske tranzicije, izazov je da se razvije proizvodnja obnovljivog zelenog vodonika preko elektrolize vode iz energije vetra ili iz solarne energije, ili iz biogasa koji nastaje razgradnjom komunalnog otpada. SUEZ, u saradnji sa SIPERREC-om, razvija projekat čiji je cilj da se napravi prvo zeleno postojenje za proizvodnju i distribuciju vodonika (električna energija proizvedena sagorevanjem komunalnog otpada pretvorenog u vodonik procesom elektrolize vode), koje bi trebalo da bude operativno do kraja ove godine. Trebalo bi da ova stanica može da distribuira, dnevno, 1 tonu vodonika, čime bi se, svake godine, smanjila emisija CO2 za, barem, 1300 tona.