NOVE HOMOLOGACIJE VOZILA

Propisi se menjaju. Nova svetska procedura za homologaciju vozila, WLTP, pruža podatke o potrošnji goriva i o emisiji štetnih materija, koji su mnogo bliži potrošnji i emisiji ostvarenim u klijentovoj realnoj vožnji. Postepeno, ova procedura će da zameni NEDC (potrošnja u kontrolisanim/laboratorijskim uslovima).

Zahvaljujući osmišljenim tehnološkim odlukama koje su donete pre uvođenja propisa, Citroën je spreman za novi protokol homologacije koji je, od septembra 2018., obavezan za sva putnička vozila.

*WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (Globalno usklađeni postupak ispitivanja za putnička i laka dostavna vozila)

**New European Driving Cycle (Novi evropski ciklus vožnje)

NOVA WLTP PROCEDURA

PHOTO1_308x176WLTP procedura će se koristiti za homologaciju vozila u Evropskoj Uniji. Ona uvodi novi ciklus testiranja i novi postupak potrošnje goriva, emisije CO2 i zakonski propisanih štetnih materija za laka vozila* u kontrolisanim uslovima (u laboratoriji).
WLTP je obavezan za sva nova putnička vozila od 1. septembra 2018. godine, a godinu dana kasnije i za nova laka dostavna vozila.

 

OD NEDC DO WLTP

PHOTO2_308x176

Zahvaljujući WLTP proceduri, posebno će moći da se detaljno prikažu realni uslovi korišćenja vozila i tehnologija kojima su vozila opremljena tokom holomogacije.
Za nju su propisani strožiji uslovi testiranja i dinamičniji profil vožnje u odnosu na prethodni ciklus, NEDC, koji je stupio na snagu 90-ih. Dizajniran je na osnovu realnih podataka o vožnji, dok se NEDC zasnivao na teoretskim profilima puta.
WLTP daje preciznije podatke, jer uzima u obzir specifikacije svakog vozila, uključujući svu opcionu dodatnu opremu koja može značajno da utiče na potrošnju goriva i emisiju CO2.

SPECIFIČNOSTI WLTP-A

PHOTO3__555x318

• Brzina
WLTP testovi se vrše sa većim brzinama: u proseku, 46,5 km/h, u odnosu na 34 km/h za NEDC ciklus.

• Distanca
Razdaljina WLTP ciklusa je duža: 23 km (u odnosu na 11 km za ciklus NEDC).

• Trajanje ciklusa
Trajanje WLTP ciklusa je duže: 30 min u odnosu na 20 min za NEDC.

• Vožnja
WLTP ciklus je dinamičniji i realnije prikazuje stvarne uslove u vožnji.

• Dodatna oprema
Uzete su u obzir dodatne karakteristike koje mogu da se razlikuju kod različitih modela.

CITROËN I WLTP

PHOTO4_308x176

Zahvaljujući osmišljenim tehnološkim odlukama koje su donete pre uvođenja propisa (SCR za dizel i FAP za benzinske motore), Citroën je potpuno spreman za novi protokol homologacije, WLTP, koji bolje prikazuje realne vozne uslove klijenata. Kako bi njegovi klijenti uvek bili što bolje obavešteni, Citroën objavljuje na svom sajtu podatke o potrošnji svojih modela od 2016. godine, a od marta 2018. godine, i vrednosti emisije NOx u realnim uslovima vožnje, i to prema protokolu razvijenom u saradnji sa dve NVO (T&E i FNE) i pod kontrolom nezavisne treće strane (Bureau Veritas). Na ovaj način, klijenti mogu da konfigurišu vozilo i parametre korišćenja kako bi proverili potrošnju pri njihovom načinu upotrebe.

ROK PRIMENE

PHOTO5_555x318

Od septembra 2017. : WLTP se, zvanično, primenjuje na svim novim tipovima vozila
• Svi novi tipovi vozila (modeli koji su predstavljeni, po prvi put, na tržištu) su testirani po proceduri WLTP
• Vozila koja su homologovana NEDC procedurom, pre septembra 2017., još uvek mogu da se prodaju

Od septembra 2018.: WLTP se primenjuje za SVA novoregistrovana vozila
• Sva nova vozila treba da budu testirana u skladu sa WLTP, a ne NEDC testom
• Izuzetak su vozila na kraju serije: dozvoljen je ograničeni broj vozila sa lagera, koja su bila testirana prethodnim NEDC testom

Od januara 2019.:
• Sva vozila treba da imaju CO2 vrednost izmerenu samo WLTP testom

MERENJE U REALNIM USLOVIMA VOŽNJE

PHOTO6_555x318

Od septembra 2018., pored WLTP protokola, proizvođači su dužni da mere i emisije u realnim uslovima vožnje, RDE*, svih njihovih vozila koja su prodata u Evropskoj Uniji, kao i u Švajcarskoj, Turskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu, Izrealu i Irskoj.

Za ovu vrstu testova, Citroën koristi PEMS sistem.

*Real Driving Emissions (Emisije u realnim uslovima vožnje)

TEST RDE

PHOTO7_308x176

Tokom RDE testa, vozilo, koje je opremljeno sistemom PEMS, vozi se po otvorenom putu. Sistem omogućava potpuni nadzor, u realnom vremenu, glavnih zagađivača (azotni oksidi NOx i sitne čestice prašine) koje ispušta vozilo.
Sakupljeni podaci se analiziraju kako bi se proverilo da li vozni uslovi zadovoljavaju zahteve RDE i da li je emisija u prihvatljivim granicama.

POPIS REČI

PHOTO8_555x318

• Bureau Veritas
Bureau Veritas je svetski lider u oceni usaglašenosti i sertifikacionim uslugama.
PSA grupa je pokrenula jedinstveni naučni postupak kako bi garantovala pouzdane informacije svojim klijentima. Ova inicijativa je realizovana u saradnji sa dve vodeće NVO T&E, Transport i životna sredina, i FNE, France Nature Environnement. Bureau Veritas je proverio i sertifikovao njihovu usaglašenost.

• Euro 6
Evropski standardi emisija su propisi Evropske Unije koji definišu prihvatljive granice emisije izduvnih gasova vozila. Radi se o skupu sve strožih standarda koji se primenjuje na novim vozilima.
Euro 6 je trenutno važeći ekološki propis koji određuje gornje granične vrednosti emisija sitnih čestica prašine i azotnih oksida koji su niži od prethodne Euro 5 norme.
Od septembra 2018., Euro 6 norma ulazi u drugu fazu kao norma Euro 6.2 (Euro6.d-TEMP). U poređenju sa prethodnom fazom, ona će određivati još niže granične vrednosti emisija sitnih čestica prašine za vozila koja su opremljena benzinskim motorom.

• FAP : Filter za čestice
Filter za čestice, sa HDi motorima, dodatno smanjuje štetne čestice iz izduvnog gasa.
Zahvaljujući šupljim elementima od silikon karbida, FAP hvata štetne čestice iz izduvnog gasa, a zatim ih postepeno pali i eliminiše. Sistemom regeneracije filtera upravlja računar koji obezbeđuje autodijagnostiku sistema.

• FNE : France Nature Environnement
Federacija francuskih udruženja za zaštitu prirode i životne sredine. Oko 3000 asocijacija čini FNE.

• NEDC : New European Driving Cycle (Novi evropski ciklus vožnje)
Na snazi je oko 20 godina i prvenstveno je korišćen sa merenje potrošnje goriva i štetnih emisija vozila. Ovaj ciklus je osmišljen kako bi imitirao uslove vožnje na evropskim putevima.
Od septembra 2018. godine, postepeno ga zamenjuje WLTP.

• PEMS : Prenosni sistem za merenje emisija
Stavljen u vozilo, ovaj sistem za merenje emisija analizira protok izduvnog gasa.
• RDE : Real Driving Emissions (Emisije u realnim uslovima vožnje)
Radi se o novoj proceduri koja omogućava merenje emisija štetnih izduvnih gasova, kao što su oksidi azota (NOx) i sitne čestice prašine.
Kao što mu ime sugeriše, merenja RDE se izvode na otvorenom putu u stvarnim uslovima vožnje, a ne u laboratoriji. Merenja emisija vrši inteligentni prenosni uređaj, nazvan PEMS (Portable Emissions Measurement System), koji je, tokom testiranja, pričvršćen na zadnji deo vozila.

• SCR : Selective Catalytic Reduction (Selektivna katalička redukcija)
Za dodatno smanjenje vrednosti štetnih izduvnih gasova vozila, u izduvne sisteme dizel vozila dodatno se sipa tečni amonijak, nazvan AdBlue®. SCR sa sredstvom AdBlue® smanjuje emisiju azotnih oksida do 90%. Ostaju samo vodena para, azot i CO2.

• T&E : Transport & Environment
T&E je je evropsko ekološko udruženje koje je specijalizovano za uspostavljanje održive transportne politike.

• WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (Globalno usklađeni postupak testiranja za putnička i laka dostavna vozila)

S ovim novim postupkom testiranja moći će da se izvede realnija analiza potrošnje goriva i emisija CO2 vozila. Od septembra 2018., WLTP protokol će biti obavezan za sva novoregistrovana vozila. Uzimajući u obzir individualne opcije, WLTP postupak omogućava da se dobiju vernije vrednosti koje su zasnovane na tačnoj konfiguraciji vozila.

PITANJA I ODGOVORI

• Šta je postupak homologacije?
To su svi standardizovani parametri, posebno ciklus testa, koji omogućavaju homologaciju vozila. Jedinstvenom procedurom homologacije mogu, međusobno, da se uporede potrošnja goriva i emisija CO2 različitih vozila. Od 1992. godine na snazi je bio NEDC (New European Driving Cycle), a od septembra 2018., zamenjuje ga WLTP.

• Zašto je potrebna promena postupka homologacije?
Utvrđeno je da stari postupak NEDC nije tačno prikazivao realne uslove vožnje naših klijenata. Objavljene vrednosti potrošnje, izmerene prema WLTP protokolu, prikazivaće detaljnije vrednosti potrošnje naših klijenata.

• Nova procedura uzima u obzir težinu dodatne opreme, što ranije nije bilo sličaj. Kako je to urađeno?
Težina dodatne opreme je, zapravo, uzeta u obzir u emisijama CO2, koje su određene WLTP procedurom. To je propisani zahtev. Naša mreža i sajtovi naših brendova će imati na raspolaganju alat za određivanje emisije CO2 zavisno od konfiguracije vozila/izbora dodatne opreme.

• Koja je razlika u potrošnji između ranijeg ciklusa NEDC i WLTP ?
Potrošnja koja je zabeležena WLTP procedurom je viša, u odnosu na potrošnju izmerenu NEDC procedurom, za otprilike +25 do 30%. Uticaj ciklusa vožnje zavisi direktno od zapremine motora. Veće zapremine će imati manju razliku od manjih zapremina.

• Da li će da se poveća potrošnja goriva?
Nove vrednosti, dobijene po WLTP protokolu, neće imati nikakav uticaj na potrošnju Vašeg vozila. U poređenju sa NEDC ciklusom, procedura testiranja WLTP će, za isto vozilo, da prikaže veću vrednost emisije CO2 g/ km, jer se radi o detaljnijem i dužem testiranju – što znači da WLTP bolje prikazije stvarnu situaciju. Drugim rečima, veća vrednost CO2 ne znači da će potrošnja goriva da bude veća, već samo da je vrednost CO2 realnije zbog drugačijeg načina testiranja vozila.

• Kada ćete da objavite vrednosti CO2?
Uredba propisuje da, od 1. januara 2019., treba da budu prikazane vrednosti CO2 po WLTP protokolu.