Avantura

Légende ci-dessous
Avantura

EKSPEDICIJE

01_histoire_aventure_croisieres_capture

Kako bi skrenuo pažnju na svoja vozila sa gusenicama, koja su lansirana 1922, Andre Sitroen (André Citroën) je odlučio da pređe Saharu: Togur-Tombuktu-Togur (Toggourt-Tombouctou-Toggourt) od 17. decembra 1922. do 7. marta 1923.
Nakon ovog uspeha, sledi “Crna Ekspedicija” tokom koje se, od 28. oktobra 1924. do 26. juna 1925, prelazi ceo afrički kontinent do severa do juga od Kolomb-Bešara “Colomb-Béchar” do Kejptauna.
“Žuta ekspedicija” prelazi azijski kontinent od 4. aprila 1931. do 12. februara 1932, od Bejruta do Pekinga. Citroën će zatim dati admiralu Berdu tri vozila sa gusenicama za njegovu antarktičku ekspediciju od 25. septembra 1933. do 2. februara 1935, kao i pet vozila za “Belu Ekspediciju” koja je organizovana od 4. jula do 24. oktobra 1934. u Stenovitim planinama (Kanada).

RELI RAID

02_histoire_aventure_raids_capture

Prvo Citroën-ovo reli takmičenje (Pariz-Kabul-Pariz) je organizovano avgusta 1970. i uključivalo je 494 Meharija (Méhari), Dijana (Dyane) i spačeka (2CV). Nakon puta kojim je prošla Žuta ekspedicija, reli je pokrivao udaljenost od 16500 km.
Uspeh ove avanture je bio takav da je godinu dana kasnije organizovano takmičenje Pariz-Persepolj-Pariz koje je omogućilo da 467 ekipa otkrije stari glavni grad persijskog carstva, i pređe 13500 km. Godine 1973, pedeset spačeka, koji su učestvovali u afričkoj ekspediciji, zaputilo se na 8000 km dugo putovanje kroz Saharu.
Potrebno je sačekati 1988. za Operaciju Zmaj tokom koje se 140 mladih evropljana u AX vozilima uputilo u prelazak Kine od juga do severa, prelazeći pritom 4500 km. Najzad 1997, u neslužbenom delu Master Relija, organizovan je Berlingo Raid: od Pariza do Moskve kroz Samarkand, 157 ekipa učestvuje u avanturi od otprilike 8500 km.